ห้องนันทนาการต่างๆ

ห้องนันทนาการต่างๆ

 

ห้องนันทนาการ สามารถ ดัดแปลงห้องได้เป็นทั้งห้องประชุมสัมนาขนาดใหญ่ ระดับความจุ 200 ท่าน หรือเป็นห้องพิธีการต่างๆ ทั้ง Meetting หรือ งานวิวาร์

Tags : ห้องสัมนาขนาดใหญ่ บูรพาพัชรีสอร์ท

view